کابینت باتری

کابینت باتری:

موارد کاربرد
قابل استفاده برای انواعUPS  های استاندارد و صنعتی
قابل ارائه به صورت  RACK MOUNT  و  TOWER

مشخصات
1- دارای فریم سبک و راحت
2- دارای رنگ پایدار
3- ضخامت ورقه ها 1/5mm
دارای سینی ثابت آب کاری شده با تحمل بار 200KG
قابلیت نصب فیوز باتری ، محل ورودی کابل از نقاط مختلف کابینت