تابلو اتوماسیون

تابلو اتوماسیون

تابلو های اتوماسیون با بکارگیریPLC وHMI در واقع نسل جدید تابلوهای کنترلی هستند. PLC با قابلیت های فراوان ، امکان اجرای فرمان های مختلف و HMI  با نمایش گرافیکی پروسه موجب شده کنترل با صرفه جویی در زمان و هزینه و همچنین قابلیت اطمینان بالاتر انجام گردد.