اینورتر Wetec

اینورتر wetec

محدوده محصولات WETECشامل اینورترهای متصل به شبکه و جدا از شبکه در توان های خروجی از 2 تا 22 کیلو وات می باشند. ما همچنین اینورتر خورشیدی تک و سه فاز با ترانسفورماتور یا بدون ترانسفورماتور را جزو تولیدات خود قرار داده ایم و دامنه دستگاه های WETECدر کلاس های حفاظتیIP 65 وIP 66 و سیستمPowerBlock ، نیز طراحی های کاربردی در فضای باز را پوشش می دهد.

 INVERTER FOR TELECOMMUNINCATION (1-10 kVA)

Compliant with communication standard of AC and DC power supply system

High-performance SPWM inversion technology

Low DC end current noise

Full protection function