پاکسازی ارتفاعات منطقه الموت توسط پرسنل ویراانرژی ماندگار به همراه خانواده

این پاکسازی در ساعت 10 صبح روز 13 خرداد 94 با حضور و همدلی پرسنل این شرکت به همراه خانواده از درب درمانگاه روستا آغاز شد و در ابتدا دره های اطراف روستا و پس از آن معابر روستا پاکسازی شد از نکات مثبت این طرح حضور کودکان در کنار بزرگترها،تشویق اهالی برای طرح های بعدی و انتقال زباله ها به سایت بازیافت قزوین بود.

این طرح در ساعت 12 با پذیرایی شیرینی و شربت در کنار خنک دره به پایان رسید