حضور این شرکت در وندور شرکت نفت

لیست برخی وندورهای دریافتی

نام شرکت ویرا انرژی ماندگار در لیست تامین کنندگان کالای برخی از شرکت های تابعه ی وزارت نفت به ثبت رسیده که به برخی از آنها در ذیل اشاره شده است:

  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
  • نفت مناطق مرکزی
  • شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران
  • شرکت ملی نفت چین